Informacje od sprzedającego

Informacje od sprzedającego:

1. Firma: Paweł Burda Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Planet Agency"

Skrót: Planet Agency

2. Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Pruszcz Gdański, Grunwaldzka 20

3. Numer w rejestrze: 8324

4. Adres przedsiębiorstwa: Pruszcz Gdański 83-000, Staszica 8

5. Adres do reklamacji:

Planet Agency

Staszica 8

83-000 Pruszcz Gdański

6. Opis procedury reklamacji:

1).Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem planetshop@planetshop.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

2.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

3.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

4.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2).Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3).Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4).Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5). Sprzedający w uzasadnionych przypadkach zwraca koszt przesłania towaru od kupującego do nas w ramach reklamacji w kwocie najniższej oferty wysyłki ustalonej podczas sprzedaży.

7. Prawo odstąpienia od umowy:

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący (konsument) ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odesłania używanego lub uszkodzonego przez konsumenta produktu (nie zgłoszonego po odbiorze uszkodzenia), odstąpienie od umowy i zwrot środków nie jest możliwy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zwrotu najniższej kwoty za wysyłkę (dostawę) do klienta z cennika podanego na stronie sklepu podczas zakupu. Wybranie droższej opcji dostawy, jest traktowane jak opcja dodatkowa, ekstra, nie podlegająca zwrotowi.

Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

Numer konta do zwrotu należności…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

8. Koszt zwrotu rzeczy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki do naszej firmy.

9. Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach www.planetshop.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

12. Możliwe sposoby kontaktu z Planet Agency:

adres e-mail - planetshop@planetshop.pl

adres korespondencyjny: Planet Agency, Staszica 8, 83-000 Pruszcz Gdański

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl